EP Vertalingen vertalingen vertaalopdrachten native speakers moederstaalsprekers Europese talen Vlaams Belgisch-Nederlands Nederlands Duits Frans Engels manuals gebruikershandleidingen gebruikshandleidingen veiligheidsfiches webshopvertalingen websitevertalingen juridisch professionele vertalers expertise specialisaties taaladvies copywriting tekstsoorten Google Translate

NL

 

Aansprakelijkheid

 

EP Vertalingen besteedt erg veel zorg aan de inhoud van de verspreide informatie. EP Vertalingen biedt echter geen enkele garantie dat de informatie op deze site exact, volledig en betrouwbaar is, en dat ze wordt bijgewerkt.

 

 

EP Vertalingen is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade, of tijdelijk of permanent incident die de gegevens of de hardware van de gebruiker zouden ondervinden, terwijl die laatste naar de website surft of doorheen de pagina's ervan bladert, of meer algemeen tijdens de doorgifte van de bestanden en de computerprogramma's waarmee op zijn ontvangstapparatuur de website wordt samengesteld. In het bijzonder is EP Vertalingen niet aansprakelijk voor de eventuele doorgifte van virussen via zijn website.

 

 

Geen enkele werkingsfout of foutieve informatie kan tot enige vorm van financiële compensatie leiden.

 

De informatie en logo’s op de pagina's van EP Vertalingen behoren toe aan EP Vertalingen en mogen NIET gebruikt of gekopiëerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van EP Vertalingen.

 

 

Het is mogelijk dat EP Vertalingen een hyperlink aanlegt naar een andere website die voor de gebruiker interessant zou kunnen zijn. Deze hyperlink is echter louter informatief. EP Vertalingen is niet aansprakelijk voor de inhoud van die website, noch waarvoor die zou kunnen worden gebruikt.

 

 

DE

 

Haftungsausschluss

 

EP Vertalingen verwendet die größtmögliche Sorgfalt auf den Inhalt der verbreiteten Informationen. EP Vertalingen bietet jedoch keinerlei Garantie, dass die Informationen auf dieser Seite präzise, vollständig, korrekt oder aktuell sind.

 

EP Vertalingen übernimmt keine Haftung für erlittene Schäden, vorübergehend oder bleibend, die den Daten oder der Hardware des Nutzers beim Navigieren zur Website oder beim Blättern durch diese oder allgemein beim Weiterleiten von Dateien und der Software widerfährt, die auf seinem Computer die Website aufbaut. Insbesondere ist EP Vertalingen nicht haftbar für ein evtl. Weiterleiten von Viren über die Website.

 

 

 

 

Fehler in der Funktion oder falsche Informationen können niemals zu irgendeiner Form von finanziellem Ausgleich führen.

 

Die Informationen und Logos auf der Website von EP Vertalingen sind Eigentum von EP Vertalingen und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung von EP Vertalingen NICHT benutzt oder kopiert werden.

 

 

Es ist möglich, dass EP Vertalingen einen Hyperlink zu einer anderer Site anlegt, die für den Nutzer interessant sein könnte. Dieser Hyperlink versteht sich jedoch rein informativ. EP Vertalingen ist nicht haftbar, weder für den Inhalt der Website noch dessen mögliche Nutzung.

 

 

ANGABEN GEMÄSS § 5 TMG:

Els Peleman

Geschäftsführer

Kastanjelaan 8

2200 Herentals

 

KONTAKT:

Telefon:0032 14 706230

E-Mail:info@ep-vertalingen.be

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:

BE 0876 437 461

 

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

FR

 

Responsabilité

 

EP Vertalingen se soucie énormément du contenu des informations diffusées. EP Vertalingen ne peut cependant pas offrir la moindre garantie de l'exactitude, de la complétude et de la fiabilité des informations figurant sur le présent site, pas plus que de leur mise à jour.

 

EP Vertalingen ne peut pas être tenue pour responsable d'un quelconque dommage ou d'un incident temporaire ou permanent que subiraient les données ou le matériel de l'utilisateur pendant que ce dernier surfe vers le site web ou en parcourt les pages, ou, plus généralement, durant la transmission des fichiers et des programmes informatiques à l'aide desquels le site web se compose sur son dispositif de réception. En particulier, EP Vertalingen n'est pas responsable de la transmission éventuelle de virus via son site web.

Aucune erreur de fonctionnement ou information inexacte ne peut donner lieu à une quelconque forme de compensation financière.

 

Les informations et logos sur les pages d'EP Vertalingen sont la propriété d'EP Vertalingen et NE peuvent PAS être utilisés ni copiés sans autorisation expresse d'EP Vertalingen.

 

 

 

Il peut arriver qu'EP Vertalingen mette un hyperlien vers un autre site web susceptible d'être intéressant pour l'utilisateur. Cet hyperlien figure toutefois à titre purement informatif. EP Vertalingen n'est pas responsable du contenu de cet autre site web, ni de l'usage qui pourrait en être fait.

 

w

e

b

d

e

s

i

g

n

 

b

y

 

<

EP Vertalingen © • Disclaimer